Aanvraagformulieren

Indexering 2017

Per 1/1/2017 dienen alle lonen vermenigvuldigd te worden met coëfficiënt 1,0113.

Aanvraagformulieren

Onderstaande aanvraagformulieren kunnen aangewend worden om dossiers in te dienen bij het Sociaal Fonds van het APCB. U kunt de formulieren downloaden in PDF-formaat.

Aanvullende vergoeding tijdskrediet – collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015
Adobe pdfTijdskrediet - cao 9 juli 2015