Aanvraagformulieren

Indexering 2017

Per 1/1/2017 dienen alle lonen vermenigvuldigd te worden met coëfficiënt 1,0113.

Jaarpremie juni 2017 = 252,83 euro.

CAO's

Raadpleeg hier alle CAO's van paritair comité 200 in chronologische volgorde.

Cao betreffende het tijdskrediet
Datum ondertekening: 15 december 2016
Cao betreffende de beroepsindeling
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de eindejaarspremie
Datum ondertekening: 9 juni 2016
cao betreffende de arbeidsduur
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende gerechtvaardigde afwezigheden
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende het collectief ontslag
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de minimum loonschalen
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de ecocheques
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de vervoerskosten
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende nieuwe arbeidsregimes
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende syndicale vorming
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende opleiding
Datum ondertekening: 9 juli 2015
Cao betreffende tijdskrediet
Datum ondertekening: 09/07/2015
Cao betreffende outplacement
Datum ondertekening: 10 juli 2014