Aanvraagformulieren

Loonschalen 10/2017
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf oktober 2017.Jaarpremie juni 2017 = 252,83 euro.

CAO's

Raadpleeg hier alle CAO's van paritair comité 200 in chronologische volgorde.

Cao betreffende tijdskrediet
Datum ondertekening: 6 juli 2017
Cao betreffende opleiding - 2018
Datum ondertekening: 6 juli 2017
cao betreffende de vervoerskosten - 2018
Datum ondertekening: 6 juli 2017
Bijdragen sociaal fonds APCB - 2018
Datum ondertekening: 6 juli 2017
Cao betreffende de ecocheques
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de minimum loonschalen
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de eindejaarspremie
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende outplacement
Datum ondertekening: 10 juli 2014
Cao betreffende de beroepsindeling
Datum ondertekening: 9 juni 2016
cao betreffende de arbeidsduur
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende gerechtvaardigde afwezigheden
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende het collectief ontslag
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de vervoerskosten
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende nieuwe arbeidsregimes
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende syndicale vorming
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende opleiding
Datum ondertekening: 9 juli 2015
Bijdragen sociaal fonds APCB 2017
Datum ondertekening: 9 juli 2015