Aanvraagformulieren

Loonschalen 10/2017
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf oktober 2017.Jaarpremie juni 2017 = 252,83 euro.

Cao betreffende opleiding - 2018

- Datum ondertekening: 6 juli 2017