Aanvraagformulieren

Indexering 2017

Per 1/1/2017 dienen alle lonen vermenigvuldigd te worden met coëfficiënt 1,0113.

Jaarpremie juni 2017 = 252,83 euro.

Vervoerskosten

Raadpleeg hier de overzichten voor tussenkomst in de vervoerskosten voor de bedienden van paritair comité 200.

Actuele vervoerskosten
Privévervoer 2017
- Bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2017 voor bedienden waarvan het bruto jaarloon niet hoger ligt dan 26.250 euro
Treinvervoer 2017
- Bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor de trein
- van toepassing vanaf 1 februari 2017
Ander gemeenschappelijk openbaar vervoer 2017
- Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten voor ander gemeenschappelijk openbaar vervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2009


Archief
Privévervoer 2016
- bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2016 voor bedienden waarvan de jaarlijkse bruto bezoldiging niet hoger ligt dan 26.250 euro.
Treinvervoer 2016
- bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor de trein
- van toepassing vanaf 1 februari 2016
Privévervoer 2014
- Bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2014 voor de bedienden waarvan de jaarlijkse bruto bezoldiging de € 24.000 niet overschrijdt. Het bedrag van 24.000 euro wordt vanaf 1 juli 2014 op 26.250 euro gebracht.
Treinvervoer 2014
- bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor de trein
- van toepassing vanaf 1 februari 2014
Privévervoer 2013
- Bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten voor het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2013 voor de bedienden waarvan de jaarlijkse bruto bezoldiging de €24.000 niet overschrijdt.
Treinvervoer 2013
- Bijdrage van de werkgever in de voervoerskosten voor de trein
- van toepassing vanaf 1 februari 2013
Ander gemeenschappelijk openbaar vervoer
- Bijdrage werkgever in de vervoerskosten voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2009
Treinvervoer
- Bijdrage van de werkgever in de voervoerskosten voor de trein
- van toepassing vanaf 1 juli 2012
Privévervoer
- Bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten voor het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2012 voor de bedienden waarvan de jaarlijkse bruto bezoldiging de €24.000 niet overschrijdt.
Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - privévervoer - 02/2009
- vervoerskosten voor het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2009
Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - 02/2008
- van toepassing vanaf 1 februari 2008
Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - 02/2007
- van toepassing vanaf 1 februari 2007
Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - 02/2006
- van toepassing vanaf 1 februari 2006
Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - 02/2005
- van toepassing vanaf 1 februari 2005
Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - 02/2004
- van toepassing vanaf 1 februari 2004
Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - 02/2003
- van toepassing vanaf 1 februari 2003
Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - 02/2002
- van toepassing vanaf 1 februari 2002