22 november 2021

Uittreksel uit het sociaal akkoord van 18 november 2021 over telewerk

De sociale partners moedigen de ondernemingen aan, om wanneer zij telewerk implementeren, dit gedurende de looptijd van dit akkoord op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau.
Eind 2022, in het kader van hun volgend akkoord, evalueren de sociale partners en bekijken ze of een kader op sectorniveau nodig is.


De sociale partners adviseren ondernemingen die nog geen gesprek zouden hebben gehad over deconnectie, dit aan te gaan in het CPBW, binnen de haar toegewezen bevoegdheden en alle actoren te sensibiliseren over de risico's inzake overdreven connectiviteit.