Wat wordt verstaan onder opleiding

De sociale partners van pc 200 hanteren de definitie van opleiding zoals die opgenomen is in de wet van 5/3/2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Aantal opleidingsdagen waarop bedienden recht hebben

In het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstelling zoals bepaald in de wet van 5/3/2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk hebben de sociale partners van paritair comité 200 besloten om het aantal opleidingsdagen te verhogen tot in principe een gemiddelde van 6 dagen per VTE op 2 jaar voor de periode 01/01/2022 tot 31/12/2023.

Ondernemingen met minstens 10 en minder dan 20 werknemers bieden een gemiddelde van 4,5 opleidingsdagen per VTE aan in de periode 01/01/2022 tot 31/12/2023.

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers bieden een gemiddelde van 4 opleidingsdagen per VTE aan in de periode 01/01/2022 - 31/12/2023.

Verdeling individuele en collectieve opleidingsdagen

collectieve dagen zijn:

Een gemiddeld aantal dagen per VTE berekend op het niveau van de onderneming, die door de werkgever vrij kunnen verdeeld worden over de verschillende werknemers in functie van de behoefte van de onderneming. De cao vertrekt van het principe van collectieve dagen, tenzij anders bepaald.

individuele dagen zijn:

het aantal opleidingsdagen waarop elke individuele werknemer in principe recht heeft.

De verdeling van het aantal collectieve en individuele dagen is afhankelijk van verschillende factoren, nl. of de onderneming al dan niet
  • minder dan 10, tussen 10 en 20 of meer dan 20 werknemers heeft
  • een vakbondsafvaardiging heeft
  • een opleidingsplan geregistreerd heeft