Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Bediende boekhouding

- Functie : Bediende boekhouding
- Functiecode : 04.03.01
- Functiereeks : Financiën
- Functieklasse : Klasse C