Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Kwaliteitscontroleur

- Functie : Kwaliteitscontroleur
- Functiecode : 07.05.01
- Functiereeks : Kwaliteit
- Functieklasse : Klasse C