Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Tele-adviseur (call center)

- Functie : Tele-adviseur (call center)
- Functiecode : 09.04.02
- Functiereeks : Marketing
- Functieklasse : Klasse C