Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Voorbeeldfuncties geordend per klasse

Klasse AKlasse BKlasse CKlasse D
Klassegrens
0 – 89,5 ORBA-punten
Klassegrens
90,0 – 119,5 ORBA-punten
Klassegrens
120,0 – 149,5 ORBA-punten
Klassegrens
150,0 – 179,5 ORBA-punten


Sectorale functieclassificatie PC 200 - Indeling in 4 klassen