Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

De collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in het APCB - Gecoördineerde teksten per 9 juni 2016

De cao's afgesloten na juni 2016 zijn hierin niet opgenomen.