Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

De collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in het APCB - Gecoördineerde teksten per 9 juni 2016

De cao's afgesloten na juni 2016 zijn hierin niet opgenomen.