Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Cao betreffende de bijdrage sociaal fonds APCB - 2020-2021

- Datum ondertekening: 1 juli 2019