Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Bijdragen sociaal fonds APCB 2017

- Datum ondertekening: 9 juli 2015
- Datum KB: 8 januari 2016
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 25 februari 2016