Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Bijdragen sociaal fonds APCB 2017

- Datum ondertekening: 9 juli 2015
- Datum KB: 8 januari 2016
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 25 februari 2016