Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Cao betreffende de beroepsindeling

- Datum ondertekening: 28/09/2009
- Datum neerlegging: 06/10/2009
- Datum KB: 30/07/2010
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 08/09/2010