Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Cao betreffende de beroepsindeling

- Datum ondertekening: 28/09/2009
- Datum neerlegging: 06/10/2009
- Datum KB: 30/07/2010
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 08/09/2010