Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Cao betreffende de beroepsindeling

- Datum ondertekening: 28/09/2009
- Datum neerlegging: 06/10/2009
- Datum KB: 30/07/2010
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 08/09/2010