Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Cao betreffende de koopkracht - jaarlijkse premie

- Datum ondertekening: 9 juli 2015
- Datum KB: 1 april 2016
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 17 mei 2016