Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Cao betreffende de koopkracht - jaarlijkse premie

- Datum ondertekening: 9 juli 2015
- Datum KB: 1 april 2016
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 17 mei 2016