Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

cao betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

- Datum ondertekening: 9 juni 2016