Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Cao betreffende het statuut van de syndicale delegatie

- Datum ondertekening: 9 juni 2016