Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Cao betreffende de oprichting van een sociaal fonds en tot vaststelling van zijn statuten

- Datum ondertekening: 1 april 2015