Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar

- Datum ondertekening: 9 juli 2015
- Datum KB: 8 januari 2016
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 25 februari 2016