Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

cao betreffende opleiding - verlenging registratieperiode

Verlenging van de registratieperiode voor bedrijven zonder vakbondsafvaardiging

- Datum ondertekening: 8 oktober 2020