Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

cao betreffende opleiding - verlenging registratieperiode

Verlenging van de registratieperiode voor bedrijven zonder vakbondsafvaardiging

- Datum ondertekening: 8 oktober 2020