Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Cao betreffende de koopkracht

- Datum ondertekening: 1 juli 2019 - Registratienummer : 152856