Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Cao betreffende het stelsel van bedrijfstoeslag in uitvoering van NARcao 120, 121 en 122

- Datum ondertekening: 6 juli 2017