Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Cao betreffende het stelsel van bedrijfstoeslag in uitvoering van NARcao 124 en 125

- Datum ondertekening: 6 juli 2017