Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Cao betreffende het stelsel van bedrijfstoeslag - zware beroepen

- Datum ondertekening: 1 juli 2019