Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Cao betreffende tijdskrediet

- Datum ondertekening: 14/12/2017
- Datum KB: 17/08/2018
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 19/09/2018