Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Cao betreffende tijdskrediet

- Datum ondertekening: 14/12/2017
- Datum KB: 17/08/2018
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 19/09/2018