Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Cao betreffende tijdskrediet

- Datum ondertekening: 14/12/2017
- Datum KB: 17/08/2018
- Datum publicatie Belgisch Staatsblad: 19/09/2018