Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

cao betreffende de vervoerskosten - 2018

- Datum ondertekening: 6 juli 2017