Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Loonschaal jongeren - 01/09/2019

Om de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen wordt een specifiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden:

95 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 20 jaar.

90 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 19 jaar.

85 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 18 jaar.

80 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 17 jaar.

75 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 16 jaar.

- van toepassing vanaf 1 september 2019