Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Loonschaal jongeren - 10/2017

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de verhoging met coëfficiënt 1,0110.

Om de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen wordt een specifiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden:

95 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 20 jaar.

90 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 19 jaar.

85 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 18 jaar.

80 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 17 jaar.

75 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 16 jaar.

- van toepassing vanaf 1 oktober 2017