Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Loonschaal I - 01/2002

- op basis van leeftijd
- bedienden die minder dan 3 jaar in dezelfde onderneming werkzaam zijn
- van toepassing vanaf 1 januari 2002