Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Loonschaal I - 01/2014

- op basis van beroepservaring
- van toepassing tijdens het 1° jaar van tewerkstelling in de onderneming
- van toepassing vanaf 1 januari 2014