Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Loonschaal I - 01/2016

- op basis van beroepservaring
- van toepassing tijdens het 1ste jaar van de tewerkstelling in de onderneming
- van topassing vanaf 1 januari 2016