Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Loonschaal I - 06/2005

- op basis van leeftijd
- bedienden die minder dan 3 jaar in dezelfde onderneming werkzaam zijn
- van toepassing vanaf 1 juni 2005