Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Loonschaal I - 06/2005

- op basis van leeftijd
- bedienden die minder dan 3 jaar in dezelfde onderneming werkzaam zijn
- van toepassing vanaf 1 juni 2005