Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Loonschaal I - 10/2017

- op basis van beroepservaring
- van toepassing tijdens het eerste jaar van tewerkstelling in de onderneming
- van toepassing vanaf 1 oktober 2017