Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Loonschaal II - 01/2004

- op basis van leeftijd
- bedienden die 3 jaar in dezelfde onderneming in dezelfde ANPCB-categorie werkzaam zijn
- van toepassing vanaf 1 januari 2004