Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Loonschaal II - 01/2008

- op basis van leeftijd
- bedienden die 3 jaar in dezelfde onderneming in dezelfde ANPCB-categorie werkzaam zijn
- van toepassing vanaf 1 januari 2008