Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Loonschaal II - 01/2010

- op basis van beroepservaring
- voor bedienden die sinds 1 jaar in dezelfde onderneming werkzaam zijn
- van toepassing vanaf 1 januari 2010