Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Loonschaal II - 01/2012

- op basis van beroepservaring
- voor bedienden die sinds 1 jaar in dezelfde onderneming werkzaam zijn
- van toepassing vanaf 1 januari 2012