Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Loonschaal II - 2014

- op basis van beroepservaring
- voor bedienden die sinds 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming
- van toepassing vanaf 1 januari 2014