Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Loonschaal II - 2016

- op basis van beroepservaring
- voor bedienden die sinds 1 jaar werkzaam zijn bij dezelfde onderneming
- van toepassing vanaf 1 januari 2016