Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Loonschaal II - 07/2004

- op basis van leeftijd
- bedienden die 3 jaar in dezelfde onderneming in dezelfde ANPCB-categorie werkzaam zijn
- van toepassing vanaf 1 juli 2004