Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Loonschaal jongeren - 01/2010

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2010.  Het omvat de indexering met coëfficiënt 0,9957.

 

Om de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, wordt een specifiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden:

  • 95% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 20 jaar
  • 90% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 19 jaar
  • 85% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 18 jaar
  • 80% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 17 jaar
  • 75% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 16 jaar

Het loon voor een bediende met 0 jaar ervaring bedraagt:

klasse A : 1505,69 euro
klasse B : 1568,44 euro
klasse C : 1590,61 euro
klasse D : 1715,77 euro 

- van toepassing vanaf 1 januari 2010