Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Loonschaal jongeren - 01/2011

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2011.  Het omvat de indexering met coëfficiënt 1,0249.

Om de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, wordt een speciffiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden:

  • 95 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 20 jaar
  • 90 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 19 jaar
  • 85 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 18 jaar
  • 80 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 17 jaar
  • 75 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 16 jaar
- van toepassing vanaf 1 januari 2011