Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Loonschaal jongeren - 01/2012

Om de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, wordt een speciffiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden:

  • 95 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 20 jaar
  • 90 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 19 jaar
  • 85 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 18 jaar
  • 80 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 17 jaar
  • 75 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 16 jaar
- van toepassing vanaf 1 januari 2012