Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Loonschaal jongeren - 2016

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2016.  Het omvat de indexering met coëfficiënt 1,0043.

Om de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, wordt een speciffiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden:

  • 95 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 20 jaar
  • 90 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 19 jaar
  • 85 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 18 jaar
  • 80 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 17 jaar
  • 75 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 16 jaar
- van toepassing vanaf 1 januari 2016