Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Loonschaal jongeren - 01/2017

Diit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2017. Het omvat de indexering met coëfficiënt 1,0113.

Om de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen wordt een specifiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden:

95 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 20 jaar.

90 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 19 jaar.

85 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 18 jaar.

80 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 17 jaar.

75 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 16 jaar.

- van toepassing vanaf 1 januari 2017