Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Loonschaal jongeren - 01/2018

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de verhoging met coëfficiënt 1,0183.

Om de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen wordt een specifiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden:

95 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 20 jaar.

90 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 19 jaar.

85 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 18 jaar.

80 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 17 jaar.

75 % van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere bedienden van 16 jaar.

- van toepassing vanaf 1 januari 2018