Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Loonschaal studenten - 01/2013

Voor bedienden met een studentenovereenkomst zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt het volgende barema voorzien:

klassen A en B voor de leeftijd van 16, 17, 18, 19 en 20 jaar

Klassen C en D voor de leeftijd van 18, 19 en 20 jaar

- van toepassing vanaf 1 januari 2013