Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Loonschaal II - 01/2019

- op basis van beroepservaring
- van toepassing na 1 jaar tewerkstelling in de onderneming
- van toepassing vanaf 1 januari 2019