Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Ander gemeenschappelijk openbaar vervoer 2017

Voor het overige gemeenschappelijk vervoer, zoals tram of bus, geldt de tabel met de forfaitaire bijdrage van cao 19octies van de NAR.

Wanneer het vervoerbewijs van een gecombineerd gemeenschappelijk vervoer geen onderscheid maakt tussen het treingedeelte en het gedeelte van een ander gemeenschappelijk vervoermiddel, wordt het gehele vervoerbewijs terugbetaald aan de forfaitaire bijdrage van cao 19 octies van de NAR.

Voor het gecombineerd gemeenschappelijk vervoer van trein met tram en bus wordt het treingedeelte aan 80% van de treinkaart 2e klasse door de werkgever terugbetaald en het tram of bus gedeelte aan de forfaitaire bijdrage van cao 19octies van de NAR.

- Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten voor ander gemeenschappelijk openbaar vervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2009