Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - 02/2003

- van toepassing vanaf 1 februari 2003